Chính sách 8us bảo mật khách hàng

Chính sách 8us bảo mật tại hệ thống cổng game cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng việc sử dụng nhiều cộng nghệ bảo mật tiên tiến nhều lớp mã hóa.

Trang web nhà cái 8us sẽ lưu trữ thông tin của khách hàng trong một thời gian cần thiết cũng như những vấn đề liên quan đến pháp luật. Trang web 8us được truy cập và được duyệt là hoàn toàn miễn phí cho cả người tiếp cận sử dụng và thành viên của 8us mà không yêu cầu người dùng bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Nếu người dùng không đăng nhập vào tài khoản của bạn, người dùng sẽ hoạt động trên trang web của hệ thống 8us với tư cách là người dùng ẩn danh và nhà cái 8us sẽ không biết danh tính của người dùng cho đến khi bạn hoàn tất thủ tục đăng nhập tại hệ thống. Chính sách bảo mật của nhà cái 8us cam kết đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của tất cả người sử dụng dịch vụ và thành viên.

Chính sách 8us bảo mật về phạm vi sử dụng thông tin người dùng

Chính sách 8us bảo mật về phạm vi sử dụng thông tin người dùng
Chính sách 8us bảo mật về phạm vi sử dụng thông tin người dùng
  • Thông tin người dùng của nhà cái 8us sẽ chỉ được sử dụng trong những hoạt động phạm vi của trang web nhà cái 8us và được cung cấp cho những đối tác khác của công ty chúng tôi.
  • Trang game 8us sử dụng thông tin thu thập được để thông báo cho người dùng về những sản phẩm và dịch vụ của 8us chúng tôi hay các công ty liên kết.
  • Khi truy cập vào trang web của nhà cái 8us chúng tôi, Google có thể thu thập và hiển thị thông tin của người dùng dựa trên cơ chế truy cập người dùng dịch vụ của họ.
  • Nhà cái 8us cam kết tuân thủ các quy định bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và sẽ không chia sẻ thông tin người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
  • Chính sách 8us bảo mật cam kết bảo vệ hoàn toàn thông tin cá nhân của người dùng, với việc chúng tôi gọi điện cho người dùng ngẫu nhiên để hỏi về chất lượng dịch vụ và sản phẩm của nhà cái, cũng như những đánh giá của người dùng với nhà cái chúng tôi.
  • Nhà cái 8us chúng tôi sử dụng thông tin khi thật sự cần thiết để đáp ứng những yêu cầu cũng như nhu cầu của người dùng trong mục đích chính đáng.

Dữ liệu Cookie khách hàng

Nếu khách hàng viết một thông tin bình luận tại website 8us nhà cái. Khách hàng tại cổng game có thể thêm những thông tin cá cược tại nhà cái 8us gồm: địa chỉ website cổng game có tại cookie, tên, email. Những thông tin khách hàng đặt cược này nhằm giúp bạn không cần nhập nhiều lần dữ liệu khi viết những nội dung về bình luận khác tại nhà cái và chính sách 8us của hệ thống nhà cái sẽ bảo vệ. Cookie này sẽ được hệ thống chúng tôi lưu trữ một năm.

Nếu khách hàng cần đăng nhập tài khoản thì cổng game 8us sẽ thiết lập một cookie tạm thời để lưu trữ những dữ liệu có trên trình duyệt. khi người dùng đóng trình duyệt cookie đó cũng sẽ không lưu lại thông tin của người sử dụng dịch vụ và nhệ thống sẽ gỡ bỏ các thông tin.

Thông tin chính sách 8us đối với cookie sẽ được lưu trữ trong vòng 1 năm và thông tin đăng nhập gần đây nhất được lưu trữ trong vòng 2 ngày. Nếu người chơi tại hệ thống 8us chọn “lưu trữ” thì thông tin tài khoản của người dùng sẽ được lưu trong thời gian 1 năm. Tất cả các thông tin về mục tiêu hiển thị sẽ được hệ thống chúng tôi lưu trong 12 tháng. Nếu người chơi thoát tài khoản thì những dữ liệu về đăng nhập sẽ được xóa khỏi hệ thống website 8us.

Những quyền nhà cái 8us có thể khai thác từ dữ liệu người dùng

Nếu như người dùng có những thông tin về tài khoản tại chính sách 8us trang website này thì người dùng có thể để lại các thông tin về nhận xét. Người dùng có quyền yêu cầu những thông tin để nhận về thông báo các tệp dữ liệu cá nhân của mình. Người chơi được quyền lưu trữ những dữ liệu về thông tin tại cổng game 8us.

Người chơi được quyền yêu cầu những thông tin về tệp dữ liệu mà hệ thống 8us đã lưu trữ. Điều này sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào về các dữ liệu cho mục đích chính có trong chính sách 8us về pháp luật và hành chính.

Thông tin liên hệ tại 8us